Eton Conference

setkání založená na principu World Café


Tentokrát vám přinášíme téma

OBCHODNÍ TÝM, NA KTERÝ BUDETE HRDÍ!

Skvěle vybraný, správně odměňovaný, efektivně spolupracující a přirozeně sehraný.

21. 11. 2013 09:00 - 17:00 / HUB Praha, Drtinova 557/10 Praha 5 - Smíchov

Získáte "out of the box" pohledy od kolegů, které zajímá stejné téma jako vás.

Hlavní partner konference je UNIJOBS

Obchodní tým, na který budete hrdí

Že vytvořit úspěšný obchodní tým není lehké? Jak to dělají jinde? Co je klíčem k výkonnosti nejlepších obchodníků? Co spojuje úspěšné obchodní týmy? Jaké postupy jsou v praxi nejúčinnější?

Konference vedená metodou světové kavárny (World Café) je interaktivní. Každý z debatních stolků pro 8-10 účastníků moderuje kavárník, který v praxi denně žije daným tématem. Každý z účastníků bude mít možnost projít si všechna témata související s budováním úspěšného obchodního týmu a postupně se seznámit s názory ostatních. A to u jednotlivých kavárenských stolků vždy s jinými kolegy a při společné závěrečné vernisáži.

Osobní pozvání kavárníka Martina Čuby

Na tradičních konferencích jsem měl vždy nejraději přestávky. Diskutovali jsme s kolegy z jiných firem témata, která nás spojovala. Vzájemně jsme se inspirovali a vyměňovali si své zkušenosti. Mrzelo nás, že jsou přestávky tak krátké. Pro mě osobně byly často tím nejpřínosnějším z celé konference. Měl jsem možnost získat pohledy „out of the box“ od kolegů, které zajímalo stejné téma.

Pokud máte podobnou zkušenost a baví vás na tradičních konferencích nebo školeních právě přestávky, jste na správné adrese. Z přestávek jsme v ETON Business Consulting udělali konferenci. Metodou World Café.

Témata konference a moderovaných debat u jednotlivých kavárenských stolků

Konferenci otevřou krátké desetiminutové prezentace všech pěti kavárníků, kteří pohovoří o svých tématech a názorech na ně. Nechceme nikomu předkládat řešení anebo prezentovat svoje názory jako ty pravé. Naopak. Chceme konferenci otevřít svými zkušenostmi a otevřít otázky, různé názory a různé úhly pohledů. To bude ten správný start vlastních diskuzí u diskuzních stolů

Harmonogram konference:

8:00 – 9:00 Registrace účastníků
úvod Vystoupení 5 řečníků na témata
 • Jak vytvořit úspěšný obchodní tým – Markéta Borecká
 • Jak obchodní tým přirozeně aktivovat - Radim Koštial
 • Jak správně obchodníky odměňovat – Martin Čuba
 • Jak zvýšit produktivitu obchodníků – Pavel Trojánek
 • Jak vybudovat autentické a trvalé vztahy se zákazníky – Petr Skondrojanis
Dopoledne 1. diskusní kolo
2. diskusní kolo
3. diskusní kolo
Oběd
Odpoledne 4. diskusní kolo
5. diskusní kolo
5x vernisáž jednotlivých kavárníků (10 min. shrnutí + 10 min. závěrečná diskuse ke každému tématu)
16:00 – 17:00 Závěr konference a networking

Co si odnesete

 • Konkrétní nápady, jak se vypořádat s typickými situacemi z každodenní praxe budování a vedení úspěšných obchodních týmů
 • Zážitek kolaborativního hledání řešení
 • Nové kontakty a možná i nová počínající přátelství, metoda World Café posyktuje dostatek možností k seznámení.

Občerstvení bude zajišťovat CREAM CATERING

A kolik vás to bude stát?
Cena konference je pro jednoho účastníka 3.900,- Kč a pro dva účastníky přihlášené v jedné přihlášce 6.900,- Kč

Partneři:

UNIJOBS
HUB

METODA WORLD CAFÉ

METODA WORLD CAFÉ

Také vám přijdou na konferencích nejzajímavější přestávky na kávu?

Nám ano. Stane se během nich totiž to nejdůležitější. Lidé se spolu vzájemně propojují a diskutují témata, která je pálí. Z konference si pak účastníci odnášejí kromě cenného obsahu i zkušenosti samotných účastníků a celou řadu nápadů na možnosti spolupráci do budoucna. To samé chceme nabídnout i my vám.

World Café je jednoduchá, flexibilní a efektivní participativní metoda postavená na volném zapojování účastníků do diskuze nad vybranými tématy a sdílení zkušeností mezi účastníky navzájem. Kavárník pak přináší do diskuse vlastní odborné pohledy a provází diskutující dialogem. Výstupem je bohaté know-how tvořící inspirační databázi pro řešení diskutovaného tématu.

Jak to probíhá prakticky?

 1. Na začátku budete uvedeni do speciálního kavárenského prostředí, kde vám budou představeny debatní stolky a připravená témata.
 2. Debatní proces (a tedy celá konference) se skládá z pěti diskusních kol trvajících každé cca třicet minut. Během každého diskusního kola budete součástí skupinky o velikosti přibližně osmi zajímavých lidí a jednoho kavárníka.
 3. Každý z kavárníků zůstává celou dobu u jednoho stolku a provází každou diskutující skupinku svým tématem.
 4. Na konci každého kola se účastníci přesunou od jednoho debatního stolu k jinému podle předem daného klíče tak, aby na konci konference vystřídali všechna témata a u každého stolu strávili čas s jinými účastníky konference.
 5. Po skončení všech diskusních kol kavárník připraví celkový výstup pro všechny zúčastněné. V rámci vernisáže shrne nejdůležitější myšlenky, které během dne zazněly.

Celá konference je po celou dobu velmi živá a rozhodně při ní neusnete. I zde však platí, že kolik do diskuse přinesete, tolik si také odnesete.

Těšte se na neopakovatelný zážitek a přínos, ze kterého budete vy i vaše firma dosyta čerpat.

img img img

Kavárníci

Kavárníci

Markéta Borecká

Markéta Borecká

Vždy mne lákalo posouvat lidi vpřed a motivovat je k akci, i proto se již téměř 10 let zabývám lektorskou a trenérskou činností. Momentálně hodně času věnuji projektu Přijímací pohovory, který jsem založila začátkem roku 2012 a ve kterém pomáhám tréninkem a praktickou přípravou uchazečům o zaměstnání uspět u přijímacího pohovoru nebo Assessment centra, vydefinovat s nimi jejich kompetence a kvality a vhodně je prezentovat. Více

Pavel Trojánek

Pavel Trojánek

V roce 2010 jsem po zkušenostech z práce v mezinárodním prostředí velkých korporací začal pracovat více na projektech věnujícím se rozvoji individuálních schopností v sebeřízení a efektivitě pracovních týmů, kde také nacházím velké naplnění. Své zkušenosti jsem zúročil v nedávné době při přípravě konference o svobodě v práci, letos na jaře spolutvořím i heutagogickou konferenci. Jsem aktivním lektorem projektu Naučmese.cz. Více

Radim Koštial

Radim Koštial

Během svého dvacetiletého “ředitelování” jsem nejdříve spoluvybudoval českou distribuční firmu Fastherm. Tu jsme později úspěšně prodali a já svých dalších deset let strávil v top manažerských mezinárodních a převážně ředitelských pozicích v nadnárodní korporaci RPM Inc, Tremco. Jako ředitel jsem nakonec vedl obrovský region východní Evropy, Ruska, Asie, Blízkého východu a Afriky. Dosáhl jsem takto čehosi, o čemž určitě spousta jiných sní a vytrvale za takovým snem stoupá. Více

Petr Skondrojanis

Petr Skondrojanis

Na trhu práce se pohybuji již 17 let a od začátku mě bavily různé menšinové oblasti, které v dnešní době získávají na popularitě. Tou první oblastí jsou různé formy flexibilní či dokonce virtuální spolupráce či chcete-li organizace práce. Tou druhou oblastí je většinově nazývaný HR marketing, tedy marketing zaměstnavatele, tak aby přitahoval ty správné lidi do svého týmu. Více

Martin Čuba

Martin Čuba

Jsem zakladatelem společnosti ETON Business Consulting. Vystudoval jsem obor Podniková ekonomika a management na VŠE v Praze. V devadesátých letech jsem působil na katedře Podnikového managementu jako vysokoškolský pedagog a od roku 1996 do roku 2010 jsem pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti budování, rozvoje a vedení distribučních sítí. Více

Markéta Borecká

Markéta Borecká

Vždy mne lákalo posouvat lidi vpřed a motivovat je k akci, i proto se již téměř 10 let zabývám lektorskou a trenérskou činností. Momentálně hodně času věnuji projektu Přijímací pohovory, který jsem založila začátkem roku 2012 a ve kterém pomáhám tréninkem a praktickou přípravou uchazečům o zaměstnání uspět u přijímacího pohovoru nebo Assessment centra, vydefinovat s nimi jejich kompetence a kvality a vhodně je prezentovat.

Přijímací pohovory mne však zajímají také z pohledu firem hledajících perspektivní zaměstnance, které jim pomáhám získat. Témata, kterými se zabývám v oblasti HR, zahrnují nábor a výběr lidí, personální audit, kariérový a osobnostní rozvoj, outplacement, a další.

K současné praxi jsem se dostala také prostřednictvím mého studia dvou magisterských oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Andragogiky a personálního řízení a Anglistiky – amerikanistiky) a několikaleté pracovní zkušenosti z poradenské společnosti v oblasti rozvoje obchodu, CSR (společenské odpovědnosti firem) a HR. Otázkám odpovědného vedení lidí (responsible leadership) se věnuji také v mém doktorském studiu na University of St. Gallen, kde se zabývám tématem, jak vést kariéru lídrů k odpovědnému chování vůči všem stranám uvnitř i vně organizace, které jsou ovlivněny jeho chováním.

Jsem zastáncem opakovaného využívání zdrojů. Ve volném čase se věnuji společensky prospěšnému projektu Výměna oblečení, který má již 4letou tradici, a pomáhá prostřednictvím shromážděného nenošeného oblečení konkrétním organizacím (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory, psychiatrická léčebna, dětské domovy, kojenecký ústav, atd.).

Těším se, až si společně na ETON konferenci posvítíme na téma Jak vytvořit úspěšný obchodní tým.

@marketaborecka

www.marketaborecka.cz


Medailonek k tématu: Jak vytvořit úspěšný obchodní tým

Kdo je perspektivní a úspěšný obchodník? Jaké má mít vlastnosti, chování a pracovní návyky? Kde získat úspěšného obchodníka? Na co si dát pozor a jak se při výběrovém řízení přesvědčit, že náš kandidát má ty klíčové vlastnosti a dovednosti, které má správný obchodník mít? Pojďme ve společné diskuzi dojít ke konkrétním odpovědím, které budete moci ihned použít v praxi.

Pavel Trojánek

Pavel Trojánek

V roce 2010 jsem po zkušenostech z práce v mezinárodním prostředí velkých korporací začal pracovat více na projektech věnujícím se rozvoji individuálních schopností v sebeřízení a efektivitě pracovních týmů, kde také nacházím velké naplnění.

Své zkušenosti jsem zúročil v nedávné době při přípravě konference o svobodě v práci, letos na jaře spolutvořím i heutagogickou konferenci. Jsem aktivním lektorem projektu Naučmese.cz.

Své myšlenky všedních dní sepisuji na blog osobniproduktivita.cz

about.me / twitter / linkedIn


Medailonek k tématu: Jak zvýšit produktivitu obchodníků

V rámci svého kavárenského stolu vás zvu k předávání znalostí a sdílení zkušeností v oblasti sebeřízení a efektivního řízení produktivity obchodních týmů. Co jsou základní podmínky osobní produktivity obchodníků a jak zvyšovat jejich efektivitu? Co vede k tomu, že některé týmy podávají lepší výsledky než jiné a proč svůj rozvoj a zvyšování výkonnosti někteří obchodníci zvládli bez problémů a jiní v tom marně tápou? Pojďme se společně ponořit do tématu, které nám vytrhne trn z paty.

Radim Koštial

Radim Koštial

Během svého dvacetiletého “ředitelování” jsem nejdříve spoluvybudoval českou distribuční firmu Fastherm. Tu jsme později úspěšně prodali a já svých dalších deset let strávil v top manažerských mezinárodních a převážně ředitelských pozicích v nadnárodní korporaci RPM Inc, Tremco. Jako ředitel jsem nakonec vedl obrovský region východní Evropy, Ruska, Asie, Blízkého východu a Afriky. Dosáhl jsem takto čehosi, o čemž určitě spousta jiných sní a vytrvale za takovým snem stoupá. Já ale zjistil, že už takhle dál nemůžu, že vlastně nežiju svůj život a že už i stěží dokážu odpovědět na otázku, proč to vůbec dělám.

Rozhodl jsem se tedy svůj život zase žít a ne jenom pozorovat, jak mi utíká před očima. Postavil jsem se na vlastní nohy a vydal se dělat něco, co mě naplňuje a kde si budu sám rozhodovat o tom co, jak a kdy. Vrátil jsem se opět ke svým kamarádům, horskému kolu, kytarám.
V mé kariéře mě vždycky nejvíc zajímali lidé, koneckonců lidské příběhy, osudy a přátelství je to, co vám po manažerské kariéře zbyde. Vždy mě bavilo tvořit, budovat strategie, komunikovat, řešit problémy lidí, vytvářet dlouhodobé vztahy nejen uvnitř týmu, ale i navenek se zákazníky. Vytvářet firemní kulturu, která zavazuje, motivuje a baví. Dělat management jinak. Být spíše lídrem, než manažerem. Být kamarádem.
A o to se snažím i nyní v Human Vision.
 
radim.kostial@humanvision.cz

 

Medailonek k tématu: Jak obchodní tým přirozeně aktivovat
 
Nikdy jsem neuměl být metodický, procesní, škrobený. Vždy jsem sázel na přirozenost, otevřenost, sdílené hodnoty, pohodovou firemní kulturu a dlouhodobé vztahy. Osvědčuje se toto jako jeden z přístupů, který dlouhodobě motivuje? Jak vyladit obchodní tým, který jde do terénu s nadšením, chutí a elánem? Jak udržet motivaci a skvělé vztahy uvnitř i ven? Pojďme si společeně popovídat, vyměnit zkušenosti a názory. Jsem přesvědčený, že společně vytvoříme skvělé příběhy a inspirace!
Petr Skondrojanis

Petr Skondrojanis

Na trhu práce se pohybuji již 17 let a od začátku mě bavily různé menšinové oblasti, které v dnešní době získávají na popularitě. Tou první oblastí jsou různé formy flexibilní či dokonce virtuální spolupráce či chcete-li organizace práce. Druhou oblastí je většinově nazývaný HR marketing, tedy marketing zaměstnavatele, tak aby přitahoval ty správné lidi do svého týmu. Když jsem se věnoval vlastním společnostem (personální agentura, jedna z těch mála většinových oblastí) ani jsem si neuvědomoval, že pro mne byly důležité hodnoty, principy a jejich prezentace, na které lidi mohou reagovat a přidat se proto, že jim to dává smysl.

Úspěch každého týmu tedy vidím ve schopnosti umět najít ty správné lidi, umět je oslovit, vybrat a následně z nich poskládat tým. To za prvé. A za druhé, umět lidem v týmu poskytnout prostor k vlastní realizaci, stavět spolupráci na přirozenosti a autenticitě. S partnery, kolegy i s valstní manželkou jednat čestně a poctivě, pak se vám bude dobře pracovat i v noci spát.

A cíle brát jako mety v baseballu: to že ztratíte metu, neznamená, že jste ztratili zápas. To, že jste prohráli zápas, neznamená, že jste prohráli ligu! A když náhodou prohrajete ligu, tak je čas změnit přístup a koncepci hry a začít dělat věci lépe v dalším ročníku.

www.skondrojanis.me
skondr13@gmail.com


Medailonek k tématu: Jak vybudovat autentické a trvalé vztahy

Autenticita a přirozenost v obchodním jednání. U mého stolečku bych s Vámi rád probral právě přirozenost, autenticitu. Otevřenost a integritu toho, jak se chováme a co například říkáme mezi kolegy, partnery a na obchodních schůzkách. Jak být takoví, jací jsme, a nespotřebovávat energii na vyživování různých rolí. Chápu, že správná obchodní taktika je jít si zahrát golf s obchodním partnerem, i když máte radši tenis. Ale opravdu chcete po zbytek života hrát místo tenisu, který milujete, golf, který vás nebaví? A jak bude vaše obchodní jednání vypadat na golfu nebo naopak na tenise? Zamysleme se společně, jestli není čas na obchodní prezentaci 21. století.

Martin Čuba

Martin Čuba

V devadesátých letech jsem působil na katedře Podnikového managementu VŠE jako vysokoškolský pedagog. Od roku 1996 do roku 2010 jsem pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti budování, rozvoje a vedení distribučních sítí.

Ve stavební spořitelně Modrá pyramida jsem v letech 1996 až 2006 postupně zastával pozice obchodníka, oblastního vedoucího, regionálního ředitele a ředitele odboru Odbytu a marketingu. Díky obchodním výsledkům a svým motivovaným spolupracovníkům jsem opakovaně obdržel ocenění pro nejlepší tým roku. Pro distribuční síť jsem získal celou řadu obchodních manažerů a obchodníků, kteří dodnes pracují pro společnost a dosahují velmi dobrých obchodních výsledků.

V letech 2006 až 2010 jsem působil jako člen představenstva a vrchní ředitel obchodu ve společnosti ČSOB Stavebná sporiteľňa Slovensko, souběžně jsem pracoval jako ředitel divize Interní distribuční sítě ve slovenské ČSOB bance. Se svými spolupracovníky jsem definoval a realizoval novou obchodní strategii, která proměnila ČSOB stavební spořitelnu ve stabilní a standardně ziskovou společnost. Řídil jsem budování, rozvoj a motivaci interní distribuční sítě, definoval a vedl tréninkové programy v oblasti manažerských a obchodních dovedností. Rok 2010 zakončila ČSOB stavební spořitelna nejen historicky největším ziskem, ale i historicky nejvyšším objemem poskytnutých úvěrů.

Po 14 letech své manažerské a obchodní kariéry jsem se rozhodl pro odchod a založení vlastní společnosti. V rámci ETON Business Consulting působím jako konzultant a interim manažer se zaměřením na zvyšování obchodního výkonu firem. Ve volném čase se věnuji své rodině, maratonskému běhu a cestování okolo ČR na horském kole. Rád vymýšlím a organizuji různé společensky prospěšné projekty.

Motto: "Má-li někdo hlad, nepodávej mu rybu, ale nauč ho ryby chytat."


Medailonek k tématu: Jak správně odměňovat obchodníky

Jak by měl být nastaven provizní systém, aby obchodníky skutečně motivoval a byl současně ekonomicky efektivní pro firmu? Jaké složky by měl obsahovat a na čem by měly být závislé? Které modely se v praxi nejvíce osvědčily a vedly k vynikajícím obchodním výsledkům? Jak motivovat nové obchodníky? Co je naopak důležité pro motivaci a udržení nejlepších? … pojďme se společně ptát na provize a hledat odpovědi.

Proběhlé konference

Proběhlé konference

Chtěli jsme přinést konferenci, která bude mít spád, bude interaktivní a jednotliví účastníci se do tvorby celého dne aktivně zapojí a tak trochu si ten den udělají po svém.

Reakce jednotlivých účastníků nám potvrzují, že se nám to povedlo. Máme z toho radost a děkujeme všem co na konferenci byli, protože to oni se postarali o skvělý obsah celého dne.

A co o konferenci říkají sami účastníci?

General comments:

 • good idea
 • good topic
 • good format
 • excellent chance to meet other sales people and get their perspective
 • good place
 • good setup
 • very good atmosphere

I enjoyed it, to be there. I learnt again something new, took home some inspirations for my own business. You did a good job.

Thomas Tietjen

Na etonkonferenci metodou World Café se mi moc líbilo. Jednoduše řečeno mi otevřela hlavu a ukázala nové možnosti, jak získávat nové informace a zkušenosti jinak, živě a lidsky...

Hana Srdínková
Francouzsko - Česká Obchodní Komora

Pak začala konference. Lidé, kteří nás provázejí celým programem, nejsou středem pozornosti, nejsou to opičky opakující do nekonečna svoje skvělé zkušenosti. Sedí s námi u stolu a bavíme se o různých aspektech práce obchodních týmu. Každý stůl má své téma: nábor nových lidí, aktivizace týmu, systémy odměňování, atp. Po 15 minutách si vyměníme stolky a pracujeme dál. Nikdo mi necpe svojí pravdu, bavíme o tom, co děláme. Poznáváme se navzájem. Co člověk, to originál. Jsou tu lidé ze všech oborů a všech segmentů. Z malých firem, z velkých korporací, z výroby, z vývoje, z logistiky, majitelé firem, obchodní ředitelé, manažeři malých obchodních týmu. Co člověk to názor, to jiný přístup. Některé zkušenosti jsou neuvěřitelné, jiné zase zcela běžné a obecné. Jak porovnáváme svoje názory, tak sami vytváříme obsah konference. A hlavně se skutečně dozvídám něco nového. Tento způsob spolupráce mě baví.

Jan Oškrdal
Sales Manager MeDitorial

Obecně nemám rád, když někdo mluví jazykem nebo používá slova, kterýmu nerozumím. Po obdržení pozvánky na konferenci, která bude metodou World Café, jsem měl přesně tyto pocity. Na druhou stranu stál za projektem člověk, který by do nějaké pochybné akce jen tak nešel. A to mě zaujalo a nabídku jsem přijal.

Hned na začátku bylo jasné, že takových „neználků“ této metody je nás víc. Vůbec to ničemu nevadilo, pořádající agentura nám jednoduše vysvětlila princip, naše role a přenos informací mohl začít. Jaké bylo mé překvapení, když baristé, což byli takový naši skupinový koučové nechali mluvit nás, projevovat naše myšlenky, zkušenosti, vize.

Řekli byste si „ Co je tohle za konferenci? Kde jsou přednášející, chlebíčky, káva a nápoje?“Tohle všechno tam bylo, jen občas nebylo poznat kdo je posluchač a kdo přednášející. Těch pár hodin uteklo jako voda.

Z Eton konference jsem si odnesl popsaný blok námětů od ostatních účastníků a souhrnnou prezentaci od všech baristů. Atmosféra konference dala možnost navázat zajímavé kontakty. Pár dní po konferenci dorazily do emailu i video a fotografie.

Miroslav Kratochvíl
Lafarge Cement

Pořadatel

ETON Business Consulting

IČ: 24 84 41 95

e-mail: martin.cuba@etonbc.cz

telefon: + 420 603 841 995

Napište nám